Čo je kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia je základným prvkom osteopatie. Táto vedná disciplína je uznávanou vo vyspelých krajinách, využíva sa ako jedna z možností pri regenerácii, a to aj v zdravotníckych zariadeniach, najmä vo Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku i Rakúsku.

Kraniosakrálna terapia je veľmi bezpečná, bez invazívnych prvkov, je vhodná ozaj pre každého a osobne ju považujem za veľmi efektívnu alternatívu pre dosiahnutie stavu auto-regulačnej schopnosti regenerácie organizmu.

kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

Pri kraniosakrálnej terapii terapeut testuje mobilitu kraniálneho systému ľudského organizmu. Kraniálny systém zahŕňa ebku /cranium/, intrakraniálny a spinálny mebránový systém, mozgovomiešnu tekutinu, durálnu trubicu vrátane kosti krížovej /sakrum/., ak terapeut pri terapii zistí u klienta reštrikcie, obmedzenia a patológie veľmi jemne systém koriguje, pracuje so zámerom a veľmi jemne aplikuje dotykovú kranio-sakrálnu terapiu.

V zásade sa používa takzvaný desať bodový protokol, koncepcia, označovaná ako základné ošetrenie kranio-sakrálnou terapiou. Konzultáciou o problémoch klienta, doplnenou o zopár otázok o prekonaných úrazoch, invazívnych operačných zákrokoch, prežitých traumatizujúcich životných situáciách, je možné ušetriť čas a a skôr pracovať s konkrétnym zámerom.

O niečo progresívnejšie metódy po základnej kranio-sakrálnej terapii sa podľa potreby a citlivo, na základe vzniknutého prepojenia terapeuta s klientom pracuje intuitívne na tzv. „unwiding“ odmotaní dolnej končatiny, pre uvoľnenie panvového dna, alebo odmotanie ruky pre uvoľnenie fascií trapézov a svalov krčnej chrbtice.

Unwinding, teda odmotanie je možné spontánne zapracovať do kraniosakrálnej terapie, najčastejšie a viac menej spontánne sa počas terapie vyskytne moment a klient je tak uvoľnený, že sa mu spustí unwiding - odmotanie hlavy, čo považujem za veľmi dobre prevedenie samotnej terapie a som si istá, že touto spontánnou reakciou kranio-sakrálneho systému sa klient bude cítiť veľmi dobre a jeho stav bude výrazne lepší, a to najmä z hľadiska uvoľnenia krčnej chrbtice absolútne jemným spôsobom.

Táto podporná, hlbšia práca s kranio sakrálnym systémom je fascinujúca, veľmi efektívna a absolútne jednoduchá, bezpečná s dlhodobým efektom. Samozrejme, že si zo strany terapeuta vyžaduje skúsenosti, i fyzické schopnosti, keďže ide o progresívny proces, pri ktorom terapeut vytvára oporu klientovi.

Uvoľnenie čeľustného kĺbu

Uvoľnenie čeľustného kĺbu sa zaraďuje medzi rozšírené techniky pri kraniosakrálnej terapii. Ide o veľmi jednoduché palpačné uvoľnenie svalových štruktúr v okolí čeľustného kĺbu. Hmat je jednodáchý, efektívny, prináša okamžitú úľavu v prípadoch, kedy má klient z dôvodu pnutia svalových ľtruktúr vyosenú hornú čeľusť.

Dôsledkom pnutia vo svalových štruktúrach čeľustného kĺbu, a to či už obojstranne, alebo len na jednej strane vznikajú odchylky v pulzovaní klinovej kosti, cez ktorú prechádza do mozgu dvanásť nervov, ktoré v prípade, že sú ovplyvňované odchýlením v pulzácii klinovej kosti, ovplyvňujú fungovanie organizmu, spôsobujú množstvo zdravotných problémov.

Uvediem príklady z mojej praxe, ktoré považujem za presvedčivé

Klientka v zrelom veku, ktorej práca ju prilepila na stoličku, trpela bolesťami hlavy. Prišla na kraniosakrálnu terapiu dva krát, keď mi po dlhej dobe telefonovala, bola som prekvapená, že nechce termín pre seba, ale pre ďalšieho člena rodiny. Pôsobila spokojne, a jej veta, že pol roka po terapii u mňa ju ešte hlava nebolela.

Veľmi často uvádzam ako príklad efektívnosti kraniosakrálnej terapie spokojnosť klienta, muža, diabetika, v zrelom veku, ktorému sa vrátila erekcia. Pričom sme pracovali najmä na uvoľnení panvového dna, samozrejme aj s prvkami unwidingu.

Tento príklad je ukážkou toho, že trauma spôsobená pri púraze spôsobenú pri športe, kedy si klient narazil hlavu pri hokeji o mantinel, vyrazil si zopár zubov, následne podstúpil zopár ošetrení u zubárov, následkom týchto všetkých zákrokov, stratil chuť do jedla. Bol u mňa len raz, uvolnením čeľustných kĺbov, krčnej chrbtice a kranio-sakrálneho systému, sme dosiahli okamžitú zmenu stavu. Ešte v ten deň sa mu vrátila chuť do jedla, dokonca zjedol aj zelený šalát. Jeho nechutenstvo trvalo päť rokov, pomohla mu až kraniosakrálna terapia.

Rozšírenie techniky pri kranio-sakrálnej terapii ponúka aj možnosť venovať osobitnú pozornosť očiam. Pri tejto situácii, kedy klient má problémy napríklad s vysokým vnútro-očným tlakom, má pocit vytláčania oka z hlavy, alebo aj pri iných ťažkostiach so zrakom, je vhodné, a efektívne uvoľniť presne definovanými, veľmi jemnými technikami nielen očnicové oblúky, ale i slzné kanáliky, očný nerv, i oko samotné. Nebojte sa, dotyky sú tak jemné, pracuje sa so zámerom, vy budete citiť len úľavu očí.

Dovolím si uviesť slová klientky, ktorá po zapracovaní uvoľnenia uvedených štruktúr zapracovaných do kranio-sakrálnej terapie povedala: „Konečne nevidím dvojmo“. Naozaj ide o veľmi jednoduchý princíp, aby naše oko malo dostatok miesta, v očnej jamke, je potrebné vrámci uvoľňovania štruktúr lebečných kostí, dotknúť sa cielene, tak aby očnicové oblúky neboli napnuté, aby pulzovali a dovolili oku mať priestor.

Kraniosakrálna terapia môže zlepšiť prežívanie samotné, každému jedincovi do tej miery, ako on sám pripustí, že jeho systém sa môže uvoľniť, má schopnosť regenerácie, a to na fyzickej, ale i na somato-emocionálnej úrovni. Zažité traumy, z prenatálneho vývoja, zo samotného príchodu na svet, teda pôrodu, neskôr v detstve a aj v dospelosti zanechávajú stopy v každej bunke nášho organizmu. Viem, že niektorí z vás by radi otom chceli vedecké dôkazy, no istotne také štúdie existujú, avšak čo je viac vedecká štúdia, alebo životná skúsenosť. Pochybnosti sú zbytočné.

Kraniosakrálna terapia, pomáha pri uvoľnení energetických aj emočných bublín. Niekedy si proces vyžaduje viac času, inokedy stačí jedna, alebo dve ošetrenia kranio-sakrálnou terapiou. Veľmi nápomocná je aj v prípadoch, keď potrebujeme pustiť silnú emóciu, napríklad po rozchode, strate blízkej osoby.